Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263807  

กิจกรรมของเรา

10 มกราคม 2555 สพป.อต.เขต 2 ดีเดย์จัด Pre - ONET
10 มกราคม 2555 ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทองอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่ให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อต.2 โดยศน.จักรกฤช แก้วสุขหัวหน้ากลุ่มงานวัดผลประเมินผล  ศน.คำรณ จวนอาจ ศน.เบญจมาศ กิ่งดีและทีมร่วมด้วยช่วยกันเดินหน้าจัด Pre-ONET เพื่อนำผลมาวิเคราะห์วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ไม่ให้ลดลงมากไปกว่าเดิมทีมงานเข้มแข็งลงพื้นที่ดูแลสนามสอบและสังเกตุการณ์ทุกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเตรียมรับ 0net ฉบับจริงกันต่อไป

ประมวลกิจกรรมก่อนศักราชใหม่ 2555

ประมวลภาพก่อนเปิดศักราชใหม่ 2555  ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทองรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 พร้อมนำลูกทีมแข็งขันผลักดันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เป็นกำลังใจแก่บุคคลากรใต้บังคับบัญชายิ่ง


19 กันยายน 2554 งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
19 กันยายน 2554 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรม \" สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ระดับอำเภอ  มีท่านผู้อำนวยการชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็นประธานพิธีเปิดทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันและรับทราบการดำเนินการ รวมถึงการนำเสนอแนวการพัฒนาต่อไป

9 กันยายน 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดสัมนาวิชาการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ฯ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสัมนาวิชาการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรอยัลรริเวอร์ กทม.มีนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นประธานเปิด ผู้ทรงคุณวุฒินายถวัลย์ มาศจรัสที่ปรึกษาร่วมพร้อมความรู้และสิ่งน่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมสัมนามีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์กลุ่มสื่อและเทคโนโนยีจากทั่วประเทศรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตกับโปรแกรมสำเร็จรูปตัวใหม่ Desktop Author เทคโนโลยีพร้อมใช้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนโดยภาควิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5-6 กันยายน 2554 สพป.เชียงใหม่เขต 1 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ระดับภาคเหนือ ปี 2554
สพป.เชียงใหม่เขต 1 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ระดับภาคเหนือ ปี 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวเปิดสัมมนา ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ ประสานงาน นายสุทธิ รู้การนา ดำเนินรายการได้วิทยากรแนวหน้าของฟ้าเมืองไทย รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ บรรยายรูปแบบการนิเทศแนวใหม่โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา บรรยายการวิจัยคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน นอกจากนี้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ที่ชนะการประกวดระดับเครือข่าย และการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด ระยะที่ 1-3


หน้าที่ :: 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved